انجمن ملی زنان کارآفرین

در تلاش برای ترویج کارآفرینی در میان زنان، گروهی از زنان همفکر کارآفرین، به عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود در سال ۱۳۸۵ گرد هم آمدند تا انجمن ملی زنان کارآفرین (NAWE) را تأسیس کنند. هدف ساده بود، فراهم کردن مکانی که زنان بتوانند تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و دانش خود را به نسل بعدی زنان کارآفرین منتقل کنند.افزایش آگاهی در مورد نقش کارآفرینی زنان و سهم آن در توسعه اقتصادی به عنوان یک نیروی محرکه، ایجاد انجن ملی زنان کارآفرین بود. یکی دیگر از عوامل اصلی تشویق زنان فارغ التحصیل جدید دانشگاه بود تا پس از فارغ التحصیلی، داشتن کسب و کار خود را در نظر بگیرند.


درباره ما

آخرین اخبار و رویدادها 

Your Dynamic Snippet will be displayed here... This message is displayed because you did not provided both a filter and a template to use.