فعالیت داوطلبانه


لطفا فایل درخواست فعالیت داوطلبانه و مدارک را بعد از پر کردن به ایمیل karafarin.zanan@gmail.com و یا به شماره واتساپ ۰۹۱۰۷۸۷۴۴۶۱ ارسال نمایید.

فرم درخواست فعالیت داوطلبانه- ۱۴۰۱-word
فرم درخواست فعالیت داوطلبانه- ۱۴۰۱- pdf