روز صنایع دستی
20خرداد1400

شروع نوشتن اینجا...
بیستم خرداد مصادف با دهم ژوئن
کشور ما به دلیل دارا بودن تاریخ طولانی و همچنین اقوام و فرهنگ‌های مختلفی که در آن زندگی می‌کنند دارای پیشینه هنری درخشانی می‌باشد. اقوام ایرانی در جغرافیای مختلف با شرایط اقلیمی گوناگون هنرهای دستی فراوانی را ابداع کرده‌اند. این هنرها که در گذشته برای زندگی روزمره و احتیاجات انسان‌ها ساخته می‌شدند، امروزه با ورود ماشین‌آلات جنبه هنری پیدا کرده‌اند.
به طور کلی صنایع دستی هر کشوری بازتاب‌دهنده سطح فرهنگ و هنر مردم آن کشور می‌باشد. همان‌گونه که گفته شد تعداد هنرهای دستی کشور ما بسیار زیاد است و در ابعاد گوناگون طراحی و تولید می‌شود.
 صنایع دستی در ایران که به صورت رسمی به ثبت سازمان صنایع دستی و میراث فرهنگی رسیده است، رقمی حدود سه هزار هنر دستی می‌باشد. این عدد نشان دهنده فرهنگ و هنر غنی ایران است که در طول قرون و اعصار زنده مانده و به دست ما رسیده است.
زنان استارتاپی و آینده کارآفرینی
22 خرداد1400