انتخاب رئیس جدید کارگروه صنعت و تجارت انجمن زنان کارآفرین

در نشست کارگروه صنعت و تجارت انجمن زنان کارآفرین، رئیس جدید این کمیته انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این جلسه، خانم رزیتا گلپور به عنوان رئیس جدید کارگروه صنعت و تجارت انجمن انتخاب و از زحمات خانم زهرا حسین پور، رئیس سابق این کارگروه قدردانی شد.
روابط عمومی انجمن ضمن تبریک به خانم گلپور، برای خانم حسین پور آرزوی موفقیت دارد.

تمدید ثبت نام نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده