تامین برنامه شبکه سوم صدا و سیما
7خرداد1400

شروع نوشتن اینجا...روز پنجشنبه ششم خرداد ماه، جلسه ای با حضور گروهی از بخش تامین برنامه شبکه سوم صدا و سیما در دفتر انجمن زنان کارآفرین با هدف تولید برنامه ای ترکیبی نمایشی با محوریت کلی معرفی انجمن و متمرکز بروی موضوعات محوری این برنامه تلویزیونی همسو با سیاستهای این شبکه و امکان همراهی برخی از کارشناسان و چهره های مطرح برگزار شد. در طی جلسه گروه مذکور به تفصیل به بحث و بررسی نوع عملکرد و نگرش برنامه پرداختند و پروپوزال خود را به دفتر انجمن ارائه دادند.

انجمن با درنظر گرفتن ارزشها و اهداف شکل گیری خود، تصمیم گیری برای مشارکت یا عدم مشارکت در ساخت این برنامه را پس از بررسی تخصصی این پروپوزال اعلام خواهد کرد.
زنان کارآفرین و توسعه پایدار
8خرداد1400