تاثیر هوش کسب و کار بر روند زندگی و کسب و کار آینده زنان
8 آبان 1399



وبینار تاثیر هوش کسب و کار بر روند زندگی و کسب و کار آینده زنان روز یک شنبه ۲ آذر ساعت ۱۸- ۲۰ کلمه Intelligence یا هوش در واقع به معنای کندوکاو در آگاهی ها و پی بردن به عمق و ریشه رخدادهاست تا از طریق آن ارتباطات پنهان نهفته شده در پس زمینه رخدادها کشف شود. از این اصطلاح و معنای عمیق آن به زیبایی در حوزه کسب و کار استفاده شده و اصطلاح هوش کسب و کار را برای کشف زوایا و روابط پنهان شکل دهنده رفتار عرضه و رفتار تقاضا به کار برده اند. بدیهی است درک روند تغییرات در علل رفتار بازار توسط صاحبان کسب و کار، باعث می شود تا با گام های مطمین تری به استقبال آینده رفته و پیش بینی های مناسب تری را انجام دهند. برای ثبت نام با شماره واتساپ انجمن تماس بگیرید: +98 910 787 4461 https://t.me/womanngo


چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای آموزشی با موضوع “انتقال تجارب کارآفرینی زنان و معرفی الگوهای موفق در دانشگاهها” استان آذربایجان شرقی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۳ آبانماه، ساعت ۱۷-۱۳
9 آبان 1399