دورهمی اعضای انجمن زنان کارآفرین در ماه مبارک رمضان
27 فروردین ماه


اعضای انجمن زنان کارآفرین روز شنبه ۲۷ فروردین گرد هم آمده و افطار را با یکدیگر صرف نمودند.
به گزارش روابط عمومی انجمن زنان کارآفرین، در این مراسم که با همکاری کمیته روابط عمومی انجمن برگزار شد، اعضا، ضمن دیدار با یکدیگر، در زمینه‌های مختلف کاری گفتگو نمودند.
همچنین در این دورهمی، فعالیتها و تاریخچه انجمن برای اعضای جدید تشریح شد.


آموزش روسای کارگروه ها و کمیته های انجمن توسط رئیس کمیته پژوهش
28 فروردین