در طولانی ترین شب سال ،شادیهایمان را تقسیم کردیم
1 دی

.در راستای مسئولیت اجتماعی با پیشنهاد کارگروه اجتماعی و فرهنگی انجمن زنان کارآفرین بمناسبت یلدا با همکاری اعضا محترم انجمن مبالغی جمع آوری گردید و به حساب موسسه طلوع بی نشان ها و انجمن حامیان کودکان کار و خیابان واریز گردید
اعضای هیات مدیره انجمن مدیر زنان کارآفرین
4 دی