درآمدی بر حقوق اقتصادی زنان کارآفرین
2 آذرمرکز پژوهش های اجتماعی در دهلی نو برگزار می کند . جهت کسب اطلاعات بیشتر متن پوستر را ملاحظه بفرمایید.


اولین جشنواره کشوری صنایع دستی هزاردستان گلستان با همکاری مادی ومعنوی دفتر امور بانوان و خانواده استانداری گلستان، کانون زنان بازرگان استان گلستان و انجمن زنان کارآفرین
6 آذر